Skip to main content
lepljivi trak

Lepljivi trak

Jeseni lezejo samičke malega zimskega pedica v krošnje dreves, kjer odložijo jajčeca. Z uporabo lepljivega traku, ki ga ovijemo okrog debla lahko to preprečimo, vendar pa moramo pri tem upoštevati nekaj pravil.

Gosenice malega zimskega pedica

Gosenice malega zimskega pedica (Operhophtera brumata) spomladi obžirajo mlade liste in poganjke in lahko povzročijo veliko škodo. Poleg sadnega drevja (predvsem češnje, jablane in hruške) napadajo tudi druge listavce: javor, gaber, lipa,…

Premikajo se tako, da zadnji del telesa primaknejo k prvemu, temu pravimo pednjanje in po tem so dobili tudi ime.

V začetku maja se gosenice po svilenih niti spustijo na tla, kjer se zabubijo. Oktobra se izležejo metulji. Samčki imajo krila in odletijo ter obletavajo drevesne krošnje, medtem ko so samičke brez kril in plezajo na drevo. V tem času se parijo, nato pa samičke odlagajo jajčeca v listne brste iz katerih se naslednje leto spomladi (v mesecu aprilu) izleže nova generacija gosenic malega zimskega pedica.

lepljivi trak uporaba

Lepljivi trak – uporaba

Proti škodam, ki jo povzroča mali zimski pedic se lahko učinkovito in okolju prijazno borimo z uporabo lepljivega traku, ki ga ovijemo okrog drevesnega debla. Površina traku je premazana s posebnim lepilom, ki je odporno na vremenske vplive. S trakom preprečimo, da samičke prilezejo v drevesno krošnjo in odložijo jajčeca.

Čas za nameščanje 

Če so bila vaša drevesa napadena  spomladi, je precejšnja verjetnost, da se bo napad ponovil tudi prihodnjo pomlad. Samičke brez kril se počasi premikajo, zato se po odlaganju jajčec odpravijo nazaj proti tlom, kjer se zabubijo.

Lepljivi trak namestite okrog debla konec meseca septembra. Če je lubje drevesa zelo razbrazdano, je potrebno te brazde nekako zapolniti, da se samičke ne izmuznejo pod trakom. Pomembno je ta tudi na kol za oporo namestimo lepljivi trak, da nam gosenice ne pobegnejo preko njega. Z lepljivim trakom je priporočljivo opremiti vsa drevesa na vrtu, kajti lahko se zgodi, da močan veter zanese jajčeca ali gosenice na sosednjo drevo.

lepljivi trak nameščanje

Nasvet

Pozorni moramo biti tudi na to, da decembra trak odstranimo z drevesa. Nekatere samičke izležejo jajčeca pod trak, kjer prezimijo in se spomladi iz njih izležejo gosenice, zato moramo trak tudi primerno odstraniti.

Preprečite žuželkam dostop na drevo

Lepljivi trak je primeren tudi za zatiranje drugih škodljivcev. Še posebno dobro zatira vse vrste pedicev: poleg malega zimskega pedica tudi  velikega zimskega pedica (Erannis defoliaria) in snežnega pedica (Phigalia pilosaria), zemljemerko (Peribatodes rhomboidarius) ter tudi krvavo uš (Eriosoma lanigerum) in različne hrošče zalubnike ter celo lešnikarja (Curculio nucum), čeprav je namestitev trakov na lesko zelo zamudna…

Preprečuje tudi dostop mravljam, ki izkoriščajo listne uši.

Trak uporabljamo med septembrom in decembrom ter med januarjem in marcem.

lepljivi trak 993

Celaflor Naturen lepljivi trak je za uporabo že pripravljen trak zelene barve, ki se uporablja za zaščito sadnega in okrasnega drevja pred napadom plazečih se insektov, npr. gosenice zemljemerke, malih zimskih pedicev. Preprečuje škode, ki nastanejo zaradi objedanja brstov na sadnem drevju in večini listavcev (kot so npr. hrast, javor, lipa idr.)

Celaflor Naturen lepljivi trak preprečuje tudi dostop mravljam in njihovemu izkoriščanju listnih uši.

Celaflor Naturen lepljivi trak preprečuje tudi dostop mravljam in njihovemu izkoriščanju listnih uši.

Lepljivi trak-navodilo za uporabo

V začetku oktobra najprej pazljivo zgladimo lubje na višini 60 – 80 cm nad tlemi. Lubje moramo zgladiti, da se trak kar najbolj prilega deblu.

S pomočjo škatlice, lahko trak tudi odrežemo na primerno dolžino, to pa naredimo tako, da pritisnemo perforiran rob navznoter in potegnemo trak ven. Ko dosežemo primerno dolžino, ga odrežemo na perforiranem robu. Trak obvijemo okoli debla, zlepimo oba konca skupaj (naj se prekrivata ca. 10 cm) in ju učvrstimo z priloženo plastificirano žico. Ko zaščitimo drevo, pa ne smemo pozabiti na oporo, tudi preko opore, lahko škodljivci prispejo v krošnjo drevesa. Tudi oporo zaščitimo s trakom tako, kot je prikazano na embalaži. Ko smo trak pričvrstili na deblo odstranimo zaščitno folijo.

V mesecu februarju star trak zamenjamo z novim, pri tem pa odstranimo star trak.

S traku moramo tudi odstraniti vse prilepljene liste in druge predmete, ki bi lahko gosenicam pomagali pri prehodu.