SUBSTRAL Celaflor naravni insekticid

12.90 

Art. 989

Lastnosti izdelka

Hiter učinek
Že pripravljeno za uporabo

Opis izdelka

Za uporabo že pripravljen naravni insekticid za zatiranje listnih uši, pršic prelk, grizočih hroščev ter volnatih in drugih kaparjev na okrasnih rastlinah. Deluje tudi na gosenice metuljev.

Velikost pakiranja

800 ml

Čas uporabe

Kupite zdaj

Opis

Substral Celaflor naravni insekticid je kontaktni insekticid in akaricid, ki se uporablja za neprofesionalno uporabo na okrasnih rastlinah za zatiranje listnih uši (Aphididae) – npr. listne šipkove uši (Macrosiphum rosae), zelene jablanove uši (Aphis pomi), črne fižolove uši (Aphis fabae) in sive breskove uši (Myzus persicae); pršic prelk (Tetranychidae) – npr. navadne pršice (Tetranychus urticae); kaparjev (Coccidae) – npr. plosnatega kaparja (Coccus hesperidum); hroščev lepenjcev (Chrysomelidae) – npr. lilijevega hrošča (Lilioceris lilii) in gosenic metuljev (Lepidoptera) – npr. kapusovega belina (Pieris sp.) ter za zmanjševanje populacije volnatih kaparjev (Pseudococcus spp.) na prostem in v zaščitenih prostorih ter za zatiranje ščitkarjev (Aleyrodidae) – npr. rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum) v zaščitenih prostorih.

Način delovanja

Substral Celaflor naravni insekticid se uporablja kot insekticid in akaricid s kontaktnim načinom delovanja. Kombinacija dveh aktivnih snovi olja navadne ogrščice in piretrina deluje na vse razvojne stadije žuželk in pršic, od jajčeca, preko gosenic do odraslih osebkov.

  • Olje navadne ogrščice ima mehanično delovanje in deluje na način, da oljna obloga žuželkam in pršicam zamaši dihalne odprtine in povzroči njihovo zadušitev.
  • Piretrin je izvleček iz cvetov rastlin, ki spadajo v družino krizantem. Odlikuje ga hitro in učinkovito kontaktno delovanje.

Uporaba

Sredstva predhodno ni potrebno redčiti z vodo, ker je že pripravljeno za neposredno uporabo.

Za rastline nižje od 50 cm se uporabi 60 ml sredstva na 1m2, za rastline višje od 50 cm se uporabi 100 ml na 1m2.

Vsebuje:

olje navadne ogrščice, piretrini.

Oblika formulacije: druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL).

»SREDSTVO SE LAHKO PRODAJA BREZ PREDLOŽITVE POTRDILA O PRIDOBITVI ZNANJ IZ FITOMEDICINE.«

Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Osnovna odločba o registraciji št. U34330-14/2020/2 z dne 13.2.2020, z vsemi spremembami izdana pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri MKGP.

Uporaba tega fitofarmacevtskega sredstva je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Čas uporabe

Prvo tretiranje se izvede ob pojavu škodljivih žuželk in pršic. Za optimalno delovanje sredstva je treba tretiranje ponoviti čez 7 dni. Uporaba sredstva se priporoča zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so temperature zraka pod 25°C.

Opozorila:

S sredstvom se lahko na istem zemljišču oziroma v istem zaščitnem prostoru tretira največ dva krat v eni rastni dobi, v razmaku najmanj 7 dni. Sredstvo se nanaša neposredno na napadene dele rastline ali na celotno rastlino v primeru, ko so škodljivci razširjeni po celotni rastlini. Pred izvedbo škropljenja je treba preveriti, ali so škodljivci prisotni na spodnji strani listov.

Zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti in varovanja čebel ter drugih opraševalcev se s sredstvom ne sme tretirati v času cvetenja okrasnih rastlin.

Fitotoksičnost:

Sredstvo uporabljeno v priporočenem odmerku, na predpisan način ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.

Sredstva se ne sme uporabljati na rastlinah, ki so izpostavljene sončni svetlobi oziroma visokim temperaturam zraka (nad 25 °C). Posebej so občutljivi cvetovi in mladi listi. Nekatere okrasne rastline so lahko občutljive na sredstva na osnovi rastlinskih olj, zato se uporabe sredstva ne priporoča na božičnih zvezdah, ciklamah, kalanhojah, afriških vijolicah, praprotih in bršljanu.

PREBERITE TUDI

SUBSTRAL Naturen BIO Forte naravni insekticid v pršilki Škodljivci in bolezni vrtnic